Terima Kasih kepada semua yang terlibat samada secara langsung ataupun tidak di dalam penganjuran Simposium Maklumat Geospatial Kebangsaan sebelum ini. Jumpa lagi tahun 2020.