Senarai Penaja NGIS Ke-8

PENAJA PLATINUM

Dr. Nik & Associates Sdn. Bhd.

 

 

_____________________________________________________________________________

PENAJA GOLD

 

Tenaga Nasional Berhad

 

 

_____________________________________________________________________________

PENAJA SILVER

 

Spatialworks Sdn. Bhd.

Spatialworks Sdn. Bhd. yang telah ditubuhkan pada tahun 2000 dan beroperasi di Presint 8 Putrajaya, adalah syarikat milik 100% Bumiputera dengan fokus kepada bidang pemetaan berkomputer Geographic Information System (GIS), termasuk pengurusan dan pembangunan pangkalan data spatial serta sistem kepada agensi kerajaan dan swasta, di Malaysia dan di luar negara.

Spatialworks Sdn. Bhd. menawarkan perkhidmatan yang komprehensif dalam bidang GIS seperti:

a. Pengumpulan data (termasuk survei di tapak, pendigitan dan data conversion);

b. Pembangunan dan pengurusan pangkalan data spatial;

c. Pembangunan aplikasi GIS yang kos efektif dan memenuhi keperluan klien;

d. Analisis dan pemodelan berasaskan GIS; dan

e. Khidmat perundingan GIS

 

MAP2U Sdn. Bhd.

 

MAP2U Sdn. Bhd. merupakan syarikat yang sentiasa mengutamakan pelanggan.  Dengan slogan “Making GIS Grows, Together”, MAP2U Sdn. Bhd. fokus kepada perkhidmatan manipulasi  data geospatial, analisis data, GPS tracking, pengintegrasian maklumat serta perkongsian maklumat geospatial secara dalam talian melalui Platform ArcGIS. Pelanggan MAP2U Sdn. Bhd. terdiri daripada Pihak Berkuasa Tempatan, Kerajaan Negeri, Kerajaan Persekutuan dan juga kumpulan Swasta. Visi syarikat ini adalah untuk memastikan industri GIS berkembang pesat dan mendokong transformasi digital Kerajaan khususnya dalam perkembangan “Big Data Analytic & Prediction” melalui produk dan perkhidmatan yang ditawarkan.