Senarai Pameran NGIS Ke-8

Sekalung penghargaan dan tahniah kepada semua Pempamer yang telah menjayakan Simposium Maklumat Geospatial Kebangsaan Ke - 8 pada 10 - 11 Julai 2018 di PICC Putrajaya.

Pusat Infrastruktur Data Geospatial Negara (MaCGDI),

Kementerian Sumber Asli & Alam Sekitar

Pusat Infrastruktur Data Geospatial Negara (MaCGDI) merupakan salah satu Bahagian di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE). MaCGDI telah diluluskan penubuhannya bagi menggantikan Sistem Infrastruktur Kebangsaan bagi Maklumat Tanah (NaLIS) pada 1 Disember 2002. MaCGDI telah dipertanggungjawabkan dalam mengurus pembangunan Infrastruktur Data Geospatial Negara (MyGDI) sebagai Infrastuktur Data Geospatial Kebangsaan (NSDI) serta  menyelaras perkongsian maklumat geospatial di kalangan agensi-agensi kerajaan, swasta dan awam.

 

 

Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)

 

Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) merupakan antara agensi kerajaan yang tertua di Malaysia di mana aktiviti pengukuran bermula pada tahun 1885 dengan tertubuhnya Jabatan Ukur Negeri Johor. Bertitik tolak dari tahun 1885 hingga 1995, Jabatan-Jabatan Ukur Negeri dan Topografi telah ditubuhkan sehingga membawa kepada penyatuan secara berperingkat kepada satu organisasi seperti hari ini.

JUPEM bertanggungjawab dalam memacu pembangunan negara dan berfungsi sebagai penasihat kerajaan dalam bidang ukur dan pemetaan disamping menjalankan kerja-kerja pengukuran dan pemetaan sebagai asas pembangunan sosio ekonomi dan kedaulatan Negara serta menyediakan perkhidmatan pengurusan data geospatial yang berkualiti melalui sistem yang terbaik.

 

 

 

Dr. Nik & Associates Sdn. Bhd.

Dr. Nik & Associates Sdn. Bhd. (DNASB) merupakan sebuah firma perunding kejuruteraan dan pengurusan projek pelbagai disiplin di Malaysia dan ditubuhkan pada tahun 1993. DNASB telah memperluaskan aktiviti perniagaan dengan menawarkan rangkaian perkhidmatan dan pengurusan projek secara komprehensif dalam bidang kejuruteraan, alam sekitar dan geospatial. Antara khidmat kepakaran yang disediakan termasuklah hidrologi dan kejuruteraan sumber air, hidraulik dan kejuruteraan pantai, kejuruteraan sivil dan struktur, kejuruteraan geoteknik, perkhidmatan alam sekitar dan geospatial.

 

DNASB mempunyai kira-kira 130 pekerja termasuk jurutera dan profesional yang berkemahiran tinggi dan mempunyai pengalaman lebih daripada 20 tahun dalam bidang kepakaran berkaitan. Ibu pejabat DNASB terletak di Kuala Lumpur dan mempunyai beberapa cawangan di seluruh Malaysia dan luar negara termasuk Johor, Sarawak, Negeri Sembilan dan Singapura.

 

HERE Technologies

Teknologi pemetaan sentiasa berkait rapat dengan penemuan baharu. HERE Technologies adalah platform terbuka dengan menggunakan kuasa lokasi bagi kegunaan masyarakat industri dan bandar. 

 

Syarikat ini telah bermula pada tahun 1985 dengan matlamat untuk mewujudkan pemetaan digital serta perintis kepada sistem navigasi dalam kereta. Selama tiga dekad dikenali sebagai NAVTEQ dan Nokia, kini, HERE Technologies telah membina sebuah legasi dalam teknologi pemetaan. HERE Technologies telah berjaya membangunkan peta tiga dimensi berasaskan lapisan maklumat beserta pemahaman. 

 

Selain itu, HERE Technologies juga telah bekerjasama dengan pengeluar-pengeluar kereta yang terkemuka di dunia dan telah menguasai empat (4) daripada lima(5) sistem navigasi dalam kereta di Amerika Utara dan Eropah. Untuk maklumat lanjut, sila layari http://360.here.com dan www.here.com.

 

Esri Malaysia

Esri Malaysia adalah sebuah syarikat berasaskan penyelesaian geospatial dan pengedar eksklusif Esri bagi platform ArcGIS yang terkemuka di dunia. Sebagai perintis kepada pemetaan pintar di negara ini, Esri Malaysia membantu bandar dan organisasi untuk memanfaatkan analisis lokasi bagi membangunkan penyelesaian mampan, menyelesaikan cabaran dunia sebenar serta menyampaikan hasil perniagaan yang lebih baik.

 

Platform ArcGIS adalah teknologi yang terkini digunapakai di bandar-bandar pintar terkemuka di dunia. Ia membantu organisasi seperti Pusat Infrastruktur Data Geospatial Negara (MaCGDI), Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar (IRDA), Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL), Petronas dan lain-lain dengan keupayaan untuk mewujudkan hubungan, corak, dan trend dengan lebih mudah yang boleh menjadi laporan statik sekiranya tidak digabungkan bersama.

 

Tenaga Nasional Berhad

Aktiviti teras Tenaga Nasioanal Berhad (TNB) merangkumi bidang penjanaan, grid dan pembahagian tenaga elektrik. Selain syarikat penjana elektrik utama negara, TNB turut menghantar dan membahagikan elektrik ke seluruh Semenanjung Malaysia, Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan. Sehingga 31 Mac 2018, TNB membekalkan elektrik kepada 9.0 juta pelanggan. 

Melalui anak-anak syarikatnya, TNB turut terlibat dalam aktiviti pembuatan alat ubah, perkakas suis dan kabel bervoltan tinggi, perkhidmatan perundingan profesional, pembinaan, operasi dan penyenggaraan kemudahan penyejukan daerah, peralatan penjanaan, pembaikan dan penyenggaraan, perkhidmatan pembekalan bahan api; perkhidmatan berkaitan tenaga boleh diperbaharui, kecekapan tenaga dan kualiti kuasa; pengajian tinggi dan latihan kemahiran serta menjalankan kajian dan pembangunan (R&D). 

Sebagai pembekal tenaga elektrik bersepadu, TNB telah dan akan terus melaksanakan peranan pentingnya dalam menggerak kemajuan negara. 

Untuk maklumat lanjut, sila layari www.tnb.com.my. 

 

 

Spatialworks Sdn. Bhd.

Spatialworks Sdn. Bhd. yang telah ditubuhkan pada tahun 2000 dan beroperasi di Presint 8 Putrajaya, adalah syarikat milik 100% Bumiputera dengan fokus kepada bidang pemetaan berkomputer Geographic Information System (GIS), termasuk pengurusan dan pembangunan pangkalan data spatial serta sistem kepada agensi kerajaan dan swasta, di Malaysia dan di luar negara.

Spatialworks Sdn. Bhd. menawarkan perkhidmatan yang komprehensif dalam bidang GIS seperti:

a. Pengumpulan data (termasuk survei di tapak, pendigitan dan data conversion);

b. Pembangunan dan pengurusan pangkalan data spatial;

c. Pembangunan aplikasi GIS yang kos efektif dan memenuhi keperluan klien;

d. Analisis dan pemodelan berasaskan GIS; dan

e. Khidmat perundingan GIS

 

MAP2U Sdn. Bhd.

MAP2U Sdn. Bhd. merupakan syarikat yang sentiasa mengutamakan pelanggan.  Dengan slogan “Making GIS Grows, Together”, MAP2U Sdn. Bhd. fokus kepada perkhidmatan manipulasi  data geospatial, analisis data, GPS tracking, pengintegrasian maklumat serta perkongsian maklumat geospatial secara dalam talian melalui Platform ArcGIS. Pelanggan MAP2U Sdn. Bhd. terdiri daripada Pihak Berkuasa Tempatan, Kerajaan Negeri, Kerajaan Persekutuan dan juga kumpulan Swasta. Visi syarikat ini adalah untuk memastikan industri GIS berkembang pesat dan mendokong transformasi digital Kerajaan khususnya dalam perkembangan “Big Data Analytic & Prediction” melalui produk dan perkhidmatan yang ditawarkan.

 

 

Institution of Geospatial & Remote Sensing Malaysia (IGRSM)

Objektif keseluruhan Institution of Geospatial & Remote Sensing Malaysia (IGRSM) adalah untuk menyokong dan memudahkan pembangunan teknologi geospatial dan remote sensing di Malaysia. Sejak penubuhannya pada tahun 1995, IGRSM telah memulakan beberapa aktiviti yang bertujuan untuk mempromosikan lagi penggunaan teknologi, menguatkan interaksi antara sektor swasta dan kerajaan, menggalakkan lebih banyak penerbitan hasil penyelidikan dan pembangunan (R&D) serta memaklumkan kepada ahli mengenai aktiviti geospatial dan remote sensing di dalam serta luar negara.

 

 

Geodelta Systems Sdn. Bhd.

Geodelta Systems telah ditubuhkan pada tahun 2006 dan menawarkan kepakaran profesional dalam 3D scanning dan 3D modelling. Dengan visi menjadi pelopor perkhidmatan berasaskan 3D scanning di Malaysia hingga ke peringkat global, Geodelta Systems telah menyusun pelbagai strategi bagi memperluaskan pengetahuan orang ramai ke arah data 3D dan teknologi pengukuran terkini berasaskan 3D scanning

 

Geodelta Systems juga menawarkan perkhidmatan jualan peralatan dan perisian bagi 3D scanning serta perkhidmatan lain yang berkaitan kepada syarikat profesional tempatan, syarikat multinasional dan luar negara. Dengan pengalaman lebih daripada 11 tahun dalam industri dan barisan pegawai yang mahir serta berpengalaman, Geodelta Systems sangat optimis dalam perkhidmatan yang ditawarkan.  

 

 

Global-trak Systems Sdn. Bhd.

Global-trak Systems Sdn. Bhd. (GtS) telah ditubuhkan pada tahun 1997 dengan pejabat yang berdaftar di Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan. Sebagai rakan kongsi Trimble yang diperakui sah, GtS menawarkan perkhidmatan terkini bagi pemetaan, pengukuran, geospatial, pemasangan, penyelenggaraan dan latihan penyelenggaraan alat. Di samping itu, GtS menyediakan kemudahan dalam penyelesaian masalah dan projek cadangan penilaian. 

 

GtS adalah sebuah syarikat yang berdaftar di bawah Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) yang membolehkan GtS mengambil bahagian dalam tender di sektor awam dan swasta. GtS telah menjalankan perniagaan bersama dengan :

a. Ukur Tanah, Infrastruktur, Pemetaan dan Geospatial bersama Trimble Navigation Ltd.;

b. Produk Laser bersama Laser Technology Inc.;

c. Dron/UAV bersama Wingta; dan

d. Aksesori alat bersama Seco.

 

GPS Lands (M) Sdn. Bhd. 

GPS Lands (M) Sdn. Bhd. adalah peneraju dalam bidang teknologi geospatial dan pemetaan Malaysia.

           GPS Lands memberikan pembekalan dan perkhidmatan yang meluas dalam pelbagai disiplin, sistem integrasi, latihan dan perundingan bagi bidang seperti berikut:

                                                a. LiDAR/ Laser Scanning;

                                                b. Ukur dan Pemetaan;

                                                c. Kejuruteraan Geologi;

                                                d. Penyelenggaraan & Servis; dan

                                                e. Latihan & Perundingan.

 

 

Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus

GIS9 adalah nama singkatan bagi Sistem Maklumat Geografi Negeri Sembilan yang mengandungi data-data Geospatial. GIS9 boleh memaparkan maklumat dalam pelbagai bentuk melalui ‘attribute table’ bagi keseluruhan kawasan Negeri Sembilan. GIS9 yang dibangunkan oleh Kerajaan Negeri Sembilan adalah khusus bagi membantu proses membuat keputusan dan perancangan dengan berdasarkan fungsi dan keperluan kepada jabatan-jabatan Kerajaan di Negeri Sembilan. Pangkalan data geospatial GIS9 berupaya digunakan dengan maksimum untuk tujuan perancangan dan pembangunan, dimanfaatkan di semua platform pembangunan (membuat keputusan di peringkat tertinggi) serta muncul sebagai Pusat Maklumat Guna Tanah Negeri bagi pembangunan fizikal dan ekonomi Negeri Sembilan menjelang tahun 2045. 

 

Majlis Perbandaran Batu Pahat

Dikenali sebagai Lembaga Pembandaran bermula tahun 1912 – 1951, kemudian dikenali sebagai Majlis Bandaran Bandar Penggaram (1952-1975), Majlis Daerah Batu Pahat Barat (1976-2000), sebelum dinaiktaraf menjadi Majlis Perbandaran Batu Pahat pada tahun 2001 hingga kini. Kawasan pentadbiran Majlis Perbandaran Batu Pahat merangkumi kawasan seluas 92,337 hektar dengan tumpuan aktiviti utamanya terletak di Bandar Penggaram.

Organisasi MPBP merangkumi 10 Jabatan, 1 bahagian , dan 5 unit yang menjalankan fungsi masing-masing.

MPBP juga bertanggungjawab untuk memberi pelbagai kemudahan dan perkhidmatan berkualiti bagi merealisasikan pencapaian ke arah keunggulan, kegemilangan dan kecemerlangan Majlis Perbandaran Batu Pahat sesuai dengan slogan "MAJU DAN SEJAHTERA".

 

 

Syarikat E.J. Motiwalla

Syarikat E. J. Motiwalla telah ditubuhkan pada tahun 1886 dan kini meraikan ulang tahun yang ke-138 dalam perkhidmatannya. Syarikat ini beroperasi di dalam bidang penjualan alatan Geospatial, Geomatik dan Sistem Pencetakan & Pengimbasan Digital, dengan matlamat untuk memberikan sokongan lengkap kepada jurukur tanah, arkitek, jurutera, kontraktor, profesional GIS serta pegawai perhutanan.

Syarikat ini sentiasa berusaha untuk mengenalpasti peluang-peluang baru yang seiring dengan perkembangan teknologi digital terkini yang mana sedang menggantikan sistem Ukur & Reprografi tradisional secara pesat. Pada masa ini, Syarikat E. J. Motiwalla sedang mempromosikan produk-produk berikut:

 1. Teledyne Optech’s  3D Lidar Scanners – Terrestrial , Mobile & Airborne;
 2. JAVAD GNSS – The Ultimate GNSS RTK Land Survey System;
 3. Laser Technology Inc.’s  Professional  Measurement Reflectorless Laser Rangefinders – digunapakai oleh ramai pengguna yang memerlukan pelbagai jenis penyelesaian;  
 4. Carlson Software – tambahan kepada perisian CAD biasa dengan ciri-ciri yang berfaedah kepada jurutera dan jurukur;
 5. Clark Lab’s TERRSET Geospatial  Software, comprising IDRISI GIS Analysis & Image Processing –perisian lengkap untuk Pemantauan dan Pemodelan Sistem Bumi;
 6. Ushikata, Suunto, Breithaupt – pelbagai jenis kompas untuk tujuan-tujuan tertentu;
 7. Softelec  VPmap & HybridCAD software – automatic Raster-to-Vector;
 8. HP and Canon Ink jet – Plotters/printers;
 9. Colortrac Large Format Scanners; 
 10. Image Access Made In Germany book Scanners, Widetek Scanners, & Art Scanners; dan
 11. SMA Made in Germany High Precision Flatbed Scanner VERSASCAN for Maps.

 

Tuxuri Sdn. Bhd. 

Tuxuri membantu perancangan dan pengurusan organisasi dengan lebih cekap dan berkesan melalui platform digital TuxGeo+.

TuxGeo+ adalah platform pemetaan era baru yang membolehkan penggunaan maklumat lokasi yang lebih meluas oleh sesebuah organisasi. TuxGeo+ lebih dinamik dan terbukti keupayaannya dalam penjanaan, paparan, analisa dan penjurusan kefahaman situasi (situational insights and intelligence) melalui pemetaan lokasi data dan maklumat. Teknologi penjanaan terkini yang digunakan oleh TuxGeo+ dengan gabungan peta digital yang sedia ada di pasaran membolehkan penghasilan dan penggunaan sistem pemetaan.

 

Geoinfo Services Sdn. Bhd.

Ditubuhkan sejak tahun 1995 dan berpengalaman luas dalam bidang geospatial lebih daripada 20 tahun. Geoinfo Services Sdn. Bhd. berpengalaman dalam teknologi yang berkaitan dengan GIS, GPS, Land Surveying, Aerial Mapping serta Remote Sensing. Selain itu, Geoinfo Services Sdn. Bhd. juga menawarkan perkhidmatan yang berkaitan dengan IT seperti pembangunan sistem GIS serta pembekalan perkakasan dan perisian GIS. Khidmat latihan juga disediakan mengikut keperluan pelanggan khususnya dalam bidang geospatial.

 

 

PLANMalaysia

PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa) sebelum ini dikenali sebagai Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia. Mesyuarat Jemaah Menteri pada 25 Januari 2017 telah menimbang dan meluluskan penjenamaan semula nama Jabatan dan didapati tepat dan selaras dengan tanggungjawab jabatan yang memberi nasihat perancangan di ketiga-tiga peringkat kerajaan iaitu Persekutuan, Negeri dan Kerajaan Tempatan

 

Jurupro Sdn. Bhd.

Jurupro Sdn. Bhd. adalah sebuah syarikat geoteknologi, komited dalam menyediakan penyelesaian yang diyakini, inovatif dan sehenti untu membantu klien dalam mengenalpasti keperluan serta penyelesaian yang kos efektif.

 

Jurupro Sdn. Bhd. telah diperbadankan pada tahun 1994 dan merupakan syarikat swasta 100% milik Bumiputra yang berdaftar dengan ROC dan Kementerian Kewangan Malaysia. Syarikat ini ditubuhkan bertujuan untuk menyumbang kepada industri teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) yang berkembang pesat. Jurupro  adalah pengedar tunggal perisian PCI Geomatics, pengedar perisian SpacEyes 3D, data satellite dan lain-lain perisian serta perkakasan yang berkaitan dengan keselamatan di peringkat negara. Aktiviti utama syarikat ini boleh dikelaskan kepada jualan, latihan, pembekalan data dan perkhidmatan.

 

Jurupro Sdn. Bhd. juga menyediakan perkhidmatan geospatial khusus kepada bidang Remote Sensing, Digital Photogrammetry, Analisis Spatial, pengeluaran peta digital dan sistem pengeluaran automatik. Syarikat ini fokus dalam menyediakan perisian imej berpusat terbaik yang menjadikan imej sebagai maklumat berharga dalam mencari jawapan kepada isu-isu semasa dunia menggunakan data satelit, data udara serta lain-lain data geospatial.

 

GB Multimedia Sdn. Bhd.

GB Multimedia Sdn. Bhd. telah ditubuhkan pada tahun 2013, dengan misi untuk menerajui industri Information and Communications Technology (ICT) di Malaysia. GB Multimedia Sdn. Bhd. adalah sebuah syarikat muda yang dibentuk oleh veteran dalam industri ini untuk meneroka perkembangan ICT. Walaupun masih baru, pasukan GB Multimedia mempunyai jurutera-jurutera berpengalaman yang sentiasa bersedia untuk menjalankan tugas. Pengalaman serta kepakaran syarikat ini adalah di dalam Midrange Systems, Software Development, Mobile Application Development, Data Centre Infrastructure, Virtualization dan Network Infrastructure. GB Multimedia komited untuk menyampaikan produk yang kreatif kepada para pelanggan dengan harga yang sangat berpatutan. 

 

RedPlanet Solutions (M) Sdn. Bhd.

RedPlanet Solutions (M) Sdn. Bhd. membekalkan perkhidmatan perundingan perisian GIS terutamanya bagi industri Elektrik, Gas, Air, Telekomunikasi dan Utiliti. Perkhidmatan RedPlanet menumpukan kepada perkhidmatan perundingan yang menggunakan perisian GIS seperti GE Smallworld, Esri, Oracle, Open Source dan lain-lain. 

RedPlanet berusaha membantu para Pelanggan dengan mengoptimakan dan meningkatkan proses perniagaan mereka dengan melaksanakan penyelesaian enterprise yang komprehensif. 

 

 

Bandwork GPS Solutions Sdn. Bhd.

Bandwork GPS Solutions Sdn. Bhd. ditubuhkan pada tahun 2010 di Kuala Lumpur, Malaysia dan telah menjadi syarikat yang terkemuka di dalam industri Global Positioning System (GPS) dan Land Surveying. Kini, syarikat ini dalam misi dan visi untuk menjadi sebuah syarikat penyedia peralatan GPS dan Ukur yang terbesar dan pelbagai di rantau ini. Syarikat ini merupakan pakar dalam jualan,  sokongan, perkhidmatan dan sewaan perkara-perkara yang berikut:

 1. Peralatan Ukur GPS/ Global Navigation Satellite System (GNSS);
 2. Pengimbas Laser Terestrial 3D; dan
 3. Peralatan Ukur Konvensional dan lain-lain.
 

Pusat Hidrografi Nasional

Pusat Hidrografi Nasional atau singkatannya PHN merupakan organisasi yang dipertanggunggjawab untuk kesemua aspek pengumpulan data hidrografi bagi keseluruhan kawasan perairan Malaysia. Data tersebut penting untuk penerbitan carta dan publikasi nautika dalam memastikan keselamatan pelayaran serta turut memainkan peranan yang besar di dalam menyokong keperluan ekonomi, pembangunan dan pertahanan di kawasan maritim negara.

Fungsi dan peranan PHN di dalam bidang hidrografi bersifat tri-fungsi yang melibatkan obligasinya terhadap kepentingan Angkatan Tentera Malaysia (ATM), negara dan antarabangsa.

 

HP DesignJet

Reputasi anda bergantung kepada keputusan yang anda lakukan. Hasil cetakan anda perlulah setara dengan visi anda untuk menghasilkan impak yang besar. HP DesignJet menyedari hasil cetakan yang terbaik mampu menterjemahkan hasil kerja anda dengan tepat. Oleh kerana itu kami telah merekacipta mesin pencetak yang berkualiti serta berdaya tahan agar anda dapat melaksanakan segala tugasan anda dengan cepat dan cekap. 

Produk HP DesignJet menawarkan mesin pencetak yang pantas, cetakan berkualiti tinggi, berkeupayaan membuat salinan dan imbasan, dengan ciri sambungan internet tanpa wayar yang membantu golongan profesional untuk mengakses dan mencetak tidak kira dimana mereka berkerja. HP mencipta teknologi dengan satu tujuan iaitu untuk membentuk kehidupan yang lebih baik untuk semua, dimana-mana sahaja.