Persidangan

Simposium Maklumat Geospatial Kebangsaan atau dikenali sebagai ‘National Geospatial Information Symposium’ (NGIS) adalah merupakan aktiviti dwi tahunan anjuran Pusat Infrastruktur Data Geospatial Negara (MaCGDI), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE). Simposium ini diadakan sebagai forum perkongsian maklumat dan pengalaman melibatkan komuniti geospatial di kalangan agensi kerajaan dan swasta di Malaysia. Simposium ini merupakan salah satu usaha NRE ke arah memantapkan sistem penyampaian perkhidmatan awam dengan menggunakan teknologi geospatial.

 

Tahun ini merupakan penganjuran NGIS kali ke tujuh(7) yang akan diadakan pada 8 dan 9 Ogos 2016 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Malaysia. Tema simposium pada kali adalah "Merakyatkan Geospatial ke Arah Kesejahteraan". 

 

Objektif Penganjuran NGIS adalah bertujuan untuk :

  • Menyediakan wadah untuk membincangkan isu-isu berkaitan maklumat geospatial terkini dalam dan luar negara 
  • Merealisasikan misi kerajaan ke arah kecemerlangan pengurusan maklumat geospatial dalam pelbagai sektor. 
  • Merangsang dan memacu penggunaan maklumat dan teknologi geospatial ke arah mencapai wawasan negara.