Anugerah MyGOS

Anugerah Malaysia Geospatial Online Services (MyGOS) diberikan kepada agensi-agensi yang telah bergiat aktif dan inovatif dalam mengguna pakai platform MyGOS di agensi masing-masing untuk merancang, memantau dan membuat keputusan bagi projek-projek yang melibatkan maklumat Geospatial.

MyGOS juga merupakan satu paltform web yang memudahkan perkongsian maklumat geospatial secara online di kalangan agensi kerajaan tanpa melibatkan kos pembelian perisian dan perkakasan di agensi.

Senarai Penerima Anugerah MyGOS

 

KEMENTERIAN KERJA RAYA

NAMA PROJEK :MyROAD-PEDIA

 

JABATAN KERJA RAYA

NAMA PROJEK : APLIKASI SISTEM PEMANTAUAN POTHOLES (ASaPP)

 

JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR

NAMA PROJEK : VETERINARY ONLINE MAPS (VENOM)

 

ANGKATAN PERTAHANAN MALAYSIA

NAMA PROJEK : GIS FOR DISASTER MANAGEMENT

 

PUSAT HIDROGRAFI NASIONAL (PHN)

NAMA PROJEK : MARIN SDI