Jawatankuasa Simposium Maklumat Geospatial Kebangsaan (NGIS Ke-8)

Tarikh : 10 – 11 Julai 2018 (Selasa -  Rabu)
Tempat : Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC)
Tema : Inovasi Geospatial Ke Arah Wawasan Negara.

 

PENAUNG :

YBhg. Dato’ Sri Haji Azizan bin Ahmad
Ketua Setiausaha 

 

PENGERUSI :

YBhg. Dato’ Haji Suhaimi bin Haji Mamat 
Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan Sumber Asli)

 

SETIAUSAHA :

YBrs. Puan Hajah Norizam binti Che Noh 
Pengarah Pusat Infrastruktur Data Geospatial Negara (MaCGDI)

 

AHLI-AHLI : 

 1. YBhg. Dato' Sr Mohd Noor bin Isa | Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)
 2. Sr Wan Mohamad Darani bin Ab. Rahman | Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)
 3. Dr. Suhazimah binti Dzazali | Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
 4. Cik Audrey May Sebastian | Unit Komunikasi Korporat, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (UKK, NRE)
 5. Prof. Dato' Dr. Shattri bin Mansor  | Universiti Putra Malaysia (UPM)
 6. Prof . Madya Sr. Dr. Mohd Sanusi bin S.Ahamad | Universiti Sains Malaysia (USM)
 7. Prof. Madya Sr. Mohamad Nor bin Said | Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
 8. Dr. Khairul Nizam bin Tahar | Universiti Teknologi MARA (UiTM)
 9. Sr Saiful Wazlan bin Wahab | Royal Institution of Surveyors Malaysia (RISM) 
 10. Sr Hj. Ahmad Akhir bin Tompang (MaCGDI)
 11. Sr Mohamed Sofian bin Abu Talib (MaCGDI)
 12. Puan Masitah binti Abd. Kadir (MaCGDI)
 13. Puan Hjh. Norbaiyah binti Sukor (MaCGDI)