Anugerah Geospatial Kebangsaan 2014

SENARAI PEMENANG BAGI ANUGERAH GEOSPATIAL KEBANGSAAN (AGK 2014)

 

1.ANUGERAH MyGDI KEBANGSAAN [ PERSEKUTUAN ]

Jabatan Kerja Raya (JKR) - Projek Sistem Pengurusan Cerun Bersepadu

 

2. ANUGERAH MyGDI KEBANGSAAN [ NEGERI ]

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang - Projek Pembangunan dan Pelaksanaan Program Maklumat Geospatial Negeri Pulau Pinang

 

3. ANUGERAH MyGDI KEBANGSAAN [ PIHAK BERKUASA TEMPATAN ]

Perbadanan Putrajaya - Projek Perbadanan Putrajaya Geographical Information System (PutraGeoInfo)

 

ANUGERAH KECEMERLANGAN GEOSPATIAL

1. Jabatan Meteorologi Malaysia - Projek Fire Danger Rating System (FDRS)

2. Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia - Projek E-Kadaster

3. Telekom Malaysia Berhad - Projek SMARTMAP