Sesi 3 : Kertas 1 : Penggunaan "MAGICMAP" di dalam Pembangunan Industri Komunikasi Negara, Norsam Mohd Yusoff