Sesi 2 : Kertas 5 : Aplikasi GIS dalam Pilihanraya : Isu, Cabaran dan Prospek, Dr.Rosmadi Fauzi