MyGDI Working Groups

Ahli Tetap Kumpulan Kerja MyGDI Negeri Perlis terdiri daripada:
 • Wakil UPEN sebagai urus setia;
 • Wakil JPBD;
 • Wakil Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat; dan
 • Wakil MaCGDI
Wakil-wakil dari agensi lain akan dijemput apabila ada keperluan atau ada isu-isu yang berkaitan yang perlu dibincangkan.
 
Agensi Pembekal Data (APD) MyGDI Negeri Perlis terdiri daripada:
 • Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) Perlis;
 • Jabatan Ukur dan Pemetaan (JUPEM) Negeri Perlis;
 • Jabatan Perancang Bandar dan Desa (JPBD) Negeri Perlis;
 • Majlis Perbandaran Kangar (MPK); dan
 • Jabatan Tanah dan Galian (PTG) Negeri Perlis.
Agensi Sokongan Teknikal MyGDI:
 • Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat, Pejabat SUK Negeri Perlis
Wakil MaCGDI  yang terlibat dengan MyGDI Negeri Perlis adalah:
 
Penyelaras                                    : Puan Masitah Bt Abd Kadir (F52)
Leader                                           : -(F48)
Penolong Pengarah (Sistem)       : Pn. Normala Bt Mohamed Solehhin (F44)
Penolong Pengarah (Data)           : Pn. Sr Azmaliza Bt Kamis (J44)
Email                                             : wg09@macgdi.gov.my
 
Aktiviti Framework Data MyGDI Negeri Perlis:
MaCGDI telah menjalan projek Pembangunan Fundamental Dataset untuk State Geospatial Data center (SGDC) Negeri Perlis pada tahun 2010. Kategori data yang terlibat iaitu Built Environment, Demarcation, Transportation dan Utility .
 
Senarai data-data yang diterbitkan melalui MyGDI Explorer (Katalog Metadata) adalah:
 

Bil

Agensi

Produk/data

  1
 

Unit Perancang Ekonomi Negeri Perlis (UPEN)

 1. Pelan Taman Perumahan
 2. Lokasi Kemudahan Keselamatan
 3. Lokasi Kemudahan Pendidikan dan Institusi
 4. Lokasi Jawatankuasa Kampung
 5. Lokasi Pusat Kebajikan Masyarakat
 6. Lokasi Rumah Ibadat
 7. Sempadan Pilihanraya

 

 2

Jabatan Perancang Bandar dan Desa (JPBD)

 1. Rancangan Tempatan Arau
 2. Rancangan Tempatan Kangar
 3. Pelan Gunatanah Perlis
 3

Jabatan Ukur Ukur dan Pemetaan (JUPEM)

Sempadan Pentadbiran Negeri Perlis

MaCGDI representatives in the Working Group for the Kedah state are:
 
Penyelaras   : Puan Masitah Bt Abd Kadir (F52)
Leader          : - (F48)
PP (System) : Pn. Nurul Afzan Bt. Idris (F44)
PP (Data)      : Pn. Salina Bt Ibrahim (J41)
Email             : wg02@macgdi.gov.my

MaCGDI representatives in the Working Group for the Penang state are as below:
 
Penyelaras   : Puan Masitah Bt Abd Kadir (F52)
Leader          : Sr Khairani B Md Yusof (J48)
PP (System) : Pn. Siti Riniy Fariza binti Mohd Borham (F44)
PP (Data)      : Encik Mohd Redzuan B Abd Rahim (J41)
Email             : wg07@macgdi.gov.my

MaCGDI representatives in the Working Group for the Perak state are:
 
Penyelaras   : Puan Masitah Bt Abd Kadir (F52)
Leader          : En. Hanafi Bujang (F48)
PP (System) : Pn. Siti Fatimah Bt Abdullah (F44)
PP (Data)      : Sr Robin Seet Poh Aik (J44)
Email             : wg08@macgdi.gov.my

MaCGDI representatives in the Working Group for the Federal Territory are:
 
Penyelaras   : Puan Hjh. Norbaiyah Bt Sukor (F52)
Leader          : Puan Norlizah Bt Datuk Haji Hanafiah (F48)
PP (System) : Cik Kan Ya A/P Ke Ang (F44)
PP (Data)      : Pn. Sherly Suhana Bt Muhamad (J44)
Email             : wg13@macgdi.gov.my

MaCGDI representatives in the Working Group for the Federal Territory are:
 
Penyelaras   : Puan Hjh. Norbaiyah Bt Sukor (F52)
Leader          : Puan Sr Fauzani Bt Azam (J48)
PP (System) : Puan Farah Liana Bt Mohd Suhaimi (F41)
PP (Data)      : Puan Nurul Izzati Bt Abdul Haris (J41)
Email             : wg13@macgdi.gov.my

MaCGDI representatives in the Working Group for the Federal Territory are:
 
Penyelaras   : Puan Hjh. Norbaiyah Bt Sukor (F52)
Leader          : Puan Sharefah Nor Aliah Bt Shareh Nordin (F44)
PP (System) : Puan Nuraliza Bt Abdul Khalit (F44)
PP (Data)      : En Mohamad Fathudden B Mohamad Basir (J41)
Email             : wg13@macgdi.gov.my

MaCGDI representatives in the Working Group for the Selangor state are:
 
Penyelaras   : Puan Hjh. Norbaiyah Bt Sukor (F52)
Leader          : Sr Khairil Izwan B Ahmad Arshad (J48)
PP (System) : Pn. Noorazmah Binti sudi (F41)
PP (Data)      : Pn. Roshana Bt Mat Rafar (J41)
Email             : wg10@macgdi.gov.my

MaCGDI representatives in the Working Group for the Negeri Sembilan State are:
 
Penyelaras   : Sr. Hj. Ahmad Akhir B Tompang (J52)
Leader          : En. Hanafi B. Rauf (J48)
PP (System) : Puan Azeleen Bt Mohd Razali (F44)
PP (Data)      : Cik Yohana Bt Morni (J41)
Email             : wg05@macgdi.gov.my

MaCGDI representatives in the Working Group for the Malacca state are:

 

Penyelaras       : Sr. Hj. Ahmad Akhir B Tompang (J52) 

Leader              : Encik Mohd Ridzuan Bin Ab. Khalil (F44)

PP (System)     : Encik Muhammad Tarmizi Bin Abd. Jalil (F41)

PP (Data)          : Cik Nur Fazreena Bt Razali (J41)

Email                 : wg04@macgdi.gov.my

MaCGDI representatives in the Working Group for the Johor State are:
 
Penyelaras   : Sr. Hj. Ahmad Akhir B Tompang (J52)
Leader          : Puan Siti Zainun Binti Mohamad (J48)
PP (System) : En. Musyazid Md.Mustaffa (F41)
PP (Data)      : En. Mohd Rifqi Mohd Naseri (J41)
Email             : wg01@macgdi.gov.my

MaCGDI representatives in the Working Group for the Pahang State are:
 
Penyelaras   : Sr. Mohamed Sofian B Abu Talib (F52)
Leader          : Pn Nor hayati Bt Abdullah (F48)
PP (System) : Pn. Nurul Ain Binti Aziz (F44)
PP (Data)      : Pn. Nor Zuraini Binti Abdul Rahim (J44)
Email             : wg06@macgdi.gov.my
 
 

MaCGDI representatives in the Working Group for the Kelantan State are:
 
Penyelaras   : Sr Mohamed Sofian B Abu Talib (J52)
Leader          : Sr Suhaimi@Suhaima Yahya (J48)
PP (System) : Puan Noreen Farisa Bt Mohd Nuri (F44)
PP (Data)      : Puan Nor Safriza Bt Ismail (J41)
Email             : wg03@macgdi.gov.my

MaCGDI representatives in the Working Group for the Terengganu State are:
 
Penyelaras   : Sr Mohamed Sofian B Abu Talib (F52)
Leader          : Sr Mohd Nazri B. Mustaffa (J48)
PP (System) : Pn. Liana Bt Mohamed Ekbar (F44)
PP (Data)      : En Haji. Mohamad Syukri B. Haron (J41)
Email             : wg11@macgdi.gov.my

MaCGDI representatives in the Working Group for the Sabah State are:
 
Penyelaras   : Puan Hjh. Norbaiyah Bt Sukor (F52)
Leader          : Sr Hanafi B Rauf (J48)
PP (System) : En Muhd Nur Anuar B Janamin (F44)
PP (Data)      : Cik Rosnani Binti Anggong (J41)
Email             : wg12@macgdi.gov.my

MaCGDI representatives in the Working Group for the Sarawak State are:
 
Penyelaras    : Puan Hjh. Norbaiyah Bt Sukor (F52)
Leader           : En. Hanafi Bin Bujang (F48)
PP (System)  : Puan Rohani Bt Mat Ali (F44)
PP (Data)       : Puan Siti Zuraida Bt Kadir (J41)
Email             : -