PENGENALAN

Malaysia Geospatial Conference and Exhibition (GEOSPATIAL 2020) yang dahulunya dikenali sebagai Simposium Maklumat Geospatial Kebangsaan (NGIS) merupakan agenda dwi tahunan anjuran Pusat Infrastruktur Data Geospatial Negara (MaCGDI), Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli (KATS). Penganjuran kali ini bertemakan ‘Geospatial Revolution: Digital Economy’ merupakan inisiatif Kementerian dalam memperkasakan lagi bidang geospatial di Malaysia melalui pengurusan maklumat geospatial dalam pelbagai sektor. Penganjuran pada kali ini juga diadakan bertujuan bagi mewujudkan platform untuk membincangkan isu-isu terkini berkaitan maklumat geospatial serta promosi MyGDI di kalangan sektor kerajaan dan swasta di Malaysia.

 

PENGANJUR UTAMA
Pusat Infrastruktur Data Geospatial Negara (MaCGDI), Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli (KATS)

 

OBJEKTIF

 1. Menyediakan platform untuk membincangkan isu-isu berkaitan maklumat geospatial terkini
 2. Merealisasikan misi kerajaan ke arah kecemerlangan pengurusan maklumat geospatial dalam pelbagai sektor
 3. Merevolusikan geospatial sebagai pemacu pembangunan ekonomi digital

 

*TOPICS HIGHLIGHT

 • Geospatial for Socioeconomy Benefits
 • Geospatial for Emerging Technology and Innovation
 • Geospatial in Security and Intelligence
 • Geospatial for Environmental Management

 

*MENARIK DI GEOSPATIAL 2020

 • Pembentangan kertas kerja
 • Anugerah geospatial
 • Pavilion KATS
 • Pelancaran aplikasi geospatial
 • Pameran
 • Pertandingan video multimedia
 • Poster presentation