Simposium Maklumat Geospatial Kebangsaan atau dikenali sebagai National Geospatial Information Symposium’ (NGIS) merupakan agenda dwi tahunan anjuran Pusat Infrastruktur Data Geospatial Negara (MaCGDI), Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli (KATS). Penganjuran NGIS adalah bertujuan bagi mewujudkan satu wadah perkongsian maklumat dan pengalaman melibatkan komuniti geospatial di kalangan sektor agensi kerajaan dan swasta di Malaysia. Simposium ini merupakan salah satu usaha KATS ke arah memartabatkan penggunaan maklumat dan teknologi geospatial dalam perancangan pembangunan negara. Pelbagai aktiviti dan program menarik yang disediakan bagi meningkatkan penggunaan geospatial dan memberi kefahaman serta menarik minat peserta kepada geospatial. Antara aktiviti yang diadakan adalah seperti :

a. Pembentangan Kertas Kerja

b. Pameran  Produk dan Teknologi Geospatial

c. Penyampaian Anugerah Geospatial Kebangsaan

d. Pelancaran Aplikasi berkaitan Geospatial

e. Pertandingan Video Multimedia

f.  Pertandingan Melukis Poster

g.  Pavilion / Klinik MyGDI

 

Objektif Penganjuran NGIS :

  • Menyediakan platform untuk membincangkan isu-isu berkaitan maklumat geospatial terkini;
  • Merealisasikan misi kerajaan ke arah kecemerlangan pengurusan maklumat geospatial dalam pelbagai sektor; dan
  • Memperkasa geospatial sebagai platform pembangunan negara.

 

Layari laman penganjuran NGIS sebelum ini >>>