Simposium Maklumat Geospatial Kebangsaan atau dikenali sebagai ‘National Geospatial Information Symposium’ (NGIS) adalah merupakan aktiviti dwi tahunan anjuran Pusat Infrastruktur Data Geospatial Negara (MaCGDI), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE). Simposium ini diadakan sebagai forum perkongsian maklumat dan pengalaman melibatkan komuniti geospatial di kalangan agensi kerajaan dan swasta di Malaysia. Simposium ini merupakan salah satu usaha NRE ke arah memantapkan sistem penyampaian perkhidmatan awam dengan menggunakan teknologi geospatial. 

 

Objektif Penganjuran NGIS adalah bertujuan untuk :

  • Menyediakan platform untuk membincangkan isu-isu berkaitan maklumat geospatial terkini
  • Merealisasikan misi kerajaan ke arah kecemerlangan pengurusan maklumat geospatial dalam pelbagai sektor. 
  • Merakyatkan geospatial ke arah membentuk masyarakat sejahtera melalui perkongsian dan penyampaian perkhidmatan.

Lihat NGIS sebelum ini >>>